Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Projekt i budowa obwodnicy Lipska

w ciągu drogi krajowej nr 79

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

10/12/2020 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

109 937 810,82 zł

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

187 770 800,00 zł
Przedsięwzięcie stanowi element projektu:
„Budowa obwodnic miejscowosci na sieci dróg krajowych zarzadzanych przez GDDKiA”
dofnansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, o wartosci 2 000 000 000,00 zł wydatków kwalifkowanych.

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
100 Obwodnic - logo

Opis Kontraktu

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie lipskim, na terenie gminy Lipsko. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 6,35 km.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie
www.gov.pl/web/gddkia-warszawa

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
www.multiconsult-polska.com

/ WYKONAWCA

Budimex S.A
www.budimex.pl

/ BIURO PROJEKTOWE

Trakt Sp. z o.o. Sp. K.
www.trakt.eu