Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu skrzyżowanie DW747 z ulicą Czachowskiego w Lipsku

Zawiadamiam, że w dniu 04.07.2024r (czwartek) została wprowadzona czasowa organizacji ruchu w związku z nowobudowanym rondem w rejonie skrzyżowania DW 747 z ul. Czachowskiego  w Lipsku. Tymczasowa organizacja ruchu polega na zawężeniu południowego odcinka drogi DW 747 wraz z wprowadzeniem ruchu wahadłowgo. Jednocześnie wprowadzono zamknięcie końcowego odcinka ul. Czachowskiego na potrzeby zmiany geometrii skrzyżowania DW747 z tą ulicą.

Na potrzeby ozankowania dojazdu  do ulicy Czachowskiego i do DW747 od skrzyżowania ul. Czachowskiego  z ul.  Widok - wprowadzono objazdy z wykorzystaniem ulicy Turystycznej, Powstańców Listopadowych  oraz ul. Kilińskiego.

 

Utrudnienia:

- wzmożony ruch technologiczny

- wprowadzenie wyznaczonego objazdu

- utrudnienia w dojeździe do posesji

 

Zagrożenia:

-wzmożony ruch pojazdów w obszarze prowadzonych prac

-wyjazd/wjazd pojazdów z placu budowy

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)