Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 29.05.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy Plac Budowy obejmujacy Zadanie III -  od km ok 5+425 do km 6+374,15 ( bez skrzyżowania DK79 z DW747 )