Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu DK79

Zawiadamiam, że w dniu 26.05.2023r (piątek) została wprowadzona czasowa organizacji ruchu w miejscu tymczasowego zjazdu na plac budowy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na wykonaniu tymczasowego zjazdu na plac budowy w km 135+015 DK79 oraz wykonaniu oznakowania pionowego na odcinku drogi krajowej nr 79 w km 134+925 do 135+360  przy ulicy Spacerowej (wjazd do m. Lipsko od strony południowej) ,skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 747.

 

Utrudnienia:

- wzmożony ruch technologiczny

 

Zagrożenia:

-wzmożony ruch pojazdów w obszarze prowadzonych prac

-wyjazd/wjazd pojazdów z placu budowy

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)