Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Decyzja ZRID

 

W dniu 03.07.2023 r. Wykonawca uzyskał Decyzje ZRID na Zadanie II - od km ok 0+000 do km 5+425