Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 13.07.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy Plac Budowy obejmujący Zadanie I oraz Zadanie II Inwestycji