Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 20.12.2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy Plac Budowy obejmujacy Zadanie IV -  Skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 747.