Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu DK79

Zawiadamiam, że w dniu 09.12.2022r (piątek) zostanie wprowadzona czasowa organizacji ruchu w miejscu tymczasowego zjazdu na zaplecze budowy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na wykonaniu zjazdu na zaplecze budowy w km 130+526 DK79 oraz wykonaniu oznakowania pionowego na odcinku drogi krajowej nr 79 w km 130+00 do 131+120 przy ulicy Zwoleńskiej (wjazd do m. Lipsko od strony północnej) droga krajowa nr 79.

 

Utrudnienia:

- wzmożony ruch technologiczny

 

Zagrożenia:

-wzmożony ruch pojazdów w obszarze prowadzonych prac

-wyjazd/wjazd pojazdów z placu budowy

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)