Krajowy Plan Odbudowy - logo
Rzeczpospolita Polska - logo
NextGenerationEU - logo
Uwaga

Procedura wypłaty odszkodowania i przejmowania nieruchomości przez GDDKiA

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami wypłaty odszkodowania oraz przejęcia nieruchomości dla właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W poniższych plikach znajdują się informacje o terminach, kwotach odszkodowań oraz niezbędnych dokumentach.

Środa, 16/08/2023
Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu DG 190309W (ul. Słoneczna) DP 1905W (ul. Iłżecka)

Zawiadamiam, że w dniu 16.08.2023r (środa) została wprowadzona czasowa organizacji ruchu w związku z wyłączeniem z ruchu odcinków dróg będących w kolizji z projektowanym przebiegiem DK79. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na wyłączeniu z ruchu odcinków drogi DG 190309W (ul. Słoneczna w m. Lipsko) oraz DP 1905W (ul. Iłżecka w m. Lipsko) z powodu prowadzonych prac.

 

Objazd zamkniętego odcinka DG 190309W prowadzony będzie przez:

- ul. Słoneczną, Spacerową i Turystyczną do Lipy-Miklas i Lipy-Krępy

- ul. Słoneczną, Babilon do Lipy-Krępy i Lipy-Miklas, ul. Turystyczną do Lipska

 

Objazd zamkniętego odcinka  DP 1905W prowadzony będzie przez:

- ul. Iłżecką, Widok, Czachowskiego (DW747) do Lipy-Miklas, a następnie drogą gminną do miejscowości Jelonek

- ul. Iłżecką, do miejscowości Jelonek, następnie drogą gminną do Lipy-Miklas i  ul. Czachowskiego do Lipska

 

W czasie zbiegu planowanych prac na podstawowej trasie objazdu prowadzony będzie przez:

- ul. Iłżecką i Zwoleńską do Gołębiowa, a następnie droga gminną przez Nowinki do Szymanowa i drogą gminną do Jelonka

- ul. Iłżecką do Jelonka, następnie drogą gminną do Szymanowa, drogą gminną do Gołębiowa i DK79 do Lipska.

 

Utrudnienia:

- wzmożony ruch technologiczny

- wprowadzenie wyznaczonego objazdu

 

Zagrożenia:

-wzmożony ruch pojazdów w obszarze prowadzonych prac

-wyjazd/wjazd pojazdów z placu budowy

- niestosowanie się użytkowników do oznakowania, sygnałów drogowych, urządzeń BRD (prędkość, brak zachowania szczególnej ostrożności w strefie robót)